Categoriearchief: Achtergrond

Over de achtergrond van fotografie

Fotografie hangt samen met het aloude verlangen van de mens om beelden vast te leggen. Daarbij kunnen verschillende motieven een rol spelen. In de eerste plaats gaat het de fotograaf om een beeld te delen, de bijbehorende emotie te kunnen beleven of herbeleven. Een majeure impuls is uitgegaan van de journalistiek: het kenbaar maken van […]

Kijken en verbeelden

Twee aspecten staan aan de top van de fotograaf: kijken en verbeelden. Of, wat zie ik en wat kan en wil ik daarmee. Een derde aspect is de vraag: hoe krijg ik beeld dat gerealiseerd? Een fotograaf verbeeldt. Soms is kijken niet eens nodig, je ziet het beeld als het ware al voor je zonder […]

Digitale fotografie

De werking van een digitale camera is hiernaast (vereenvoudigd en schematisch) weergegeven. Door de lens (links) valt het licht, een weergave van het beeld, op de sensor. De sensor heeft lichtgevoelige laag, die als gevolg van dat licht digitale waarden produceert. Na de belichting worden die waarden uitgelezen door de processor. Het (digitale) beeld wordt […]

Belichting

Een foto maken houdt in dat het weerkaatste licht van je onderwerp, zoals dat door de lens op de sensor valt, een beeld vormt. Er is hoe dan ook een bepaalde hoeveelheid licht nodig: zonder licht geen beeld. Door beperkingen van de techniek moet dat geregeld worden. Bij teveel licht ontstaat overstraling: de sensor kan […]

Sluitertijd

Voor het vastleggen van een beeld met de sensor is een bepaalde hoeveelheid licht nodig. Die hoeveelheid kun je op twee manieren regelen: met de duur van de belichting (de sluitertijd) en met de lensopening¬† (het diafragma). De duur van het belichten, of de tijdsduur, heet van oudsher sluitertijd. Eigenlijk is sluitertijd een verouderd begrip, […]

ISO Waarde

De ISO waarde is een maat voor de lichtgevoeligheid van de sensor. Ook dit begrip stamt uit het ‘analoge tijdperk’: het was een eigenschap het lichtgevoelige materiaal dat je gebruikte en de manier waarop het ontwikkeld werd. Dat geldt voor zowel het filmrolletje als het afdrukmateriaal achteraf. De lichtgevoeligheid van het materiaal verschilde per fabrikant […]

Beeldbewerking

Niets is perfect, ook niet in digitale fotografie. Dat begint bij jezelf, bijvoorbeeld: je hield camera niet recht, je ziet dingen in beeld die er eigenlijk niet in wilde hebben of je ingestelde belichting was niet optimaal. Maar ook in technisch opzicht is digitaal fotograferen een aaneenschakeling van compromissen en interpretatie van het vastgelegde beeld […]

Perspectief: 3D in 2D

In onze echte wereld beleven wij een stilstaand beeld in drie assen of drie dimensies: horizontaal (links-rechts), verticaal (laag-hoog) en diepte (dichtbij-veraf). Diepte ervaren we doordat we met twee ogen kijken of ons verplaatsen. Een basale eigenschap van een foto is de beperking tot twee dimensies: links-rechts en hoog-laag. Een foto is en blijft een […]