Categoriearchief: Licht

Schrijven met licht

Letterlijk vertaald betekent het woord fotografie ‘schrijven met licht’. Fotografie is ontstaan vanuit de menselijke behoefte om beelden vast te leggen. Van oudsher zijn tekenen en schilderen gericht op hetzelfde doel. Dat is nogal omslachtig en het is niet aan iedereen gegeven die technieken te beheersen.

Licht in natuurkunde

Terug naar de basis: onze primaire ervaring van licht komt van de zon. De zon is, net als elke ster aan het firmament, een enorme kernreactor. Bij elke kernreactie komt licht vrij, dat de ruimte wordt ingeslingerd. Bij elke reactie hoort een bepaalde frequentie, die een specifieke lichtkleur vertegenwoordigt. Omdat er onvoorstelbaar veel soorten reacties […]

Kleurenkaart

Het kleurenpalet in een opname wordt in belangrijke mate be├»nvloedt door de kleurtemperatuur van het licht en door reflecties van bijvoorbeeld gekleurde objecten in de omgeving. In sommige situaties is het lastig om de ‘juiste’ kleuren terug te krijgen in een afbeelding. Vooral bij combinatie van verschillende lichtbronnen en reflecties kan dat een uitdaging zijn. […]

Lichtval

Je zou Rembrandt nog steeds ‘meester van de lichtval’ kunnen noemen. Lichtval is de manier waarop licht wordt gebruik om het beeld tot leven te brengen, het is in belangrijke mate de sfeermaker van een afbeelding. Overal waar licht is, is schaduw. Je kunt lichtval ook het spel van licht en schaduw noemen. Kenmerken van […]

Kleurtemperatuur en witbalans

Wit licht is een rekbaar begrip. Met ons oog herkennen we een vel papier als wit bij zonlicht, maar ook bij kunstlicht noemen we hetzelfde vel wit. Ons oog, onze hersenen passen zich aan aan de omstandigheden. In werkelijkheid verschilt de kleur van het weerkaatste licht door het papier. Dit verschijnsel komt voort uit de […]