Categoriearchief: Compositie

Aspecten van compositie

Statische compositie

Een statische compositie is één van de grondvormen van composites. Deze wordt gekenmerkt door voornamelijk horizontale en verticale lijnen en vlakken. Eenfoto op basis van een statische compositie straalt rust uit. Ook wanneer kleuren of lichtval sterk contrasteren. De eenvoud en rust heeft baat bij ‘weinig’, de inhoud is niet druk.

Dynamische compositie

Een dynanische compositie is één van de grondvormen van composites. Deze wordt gekenmerkt door vooral gebogen of diagonale lijnen en vlakken. Een foto op basis van een dynamische compositie heeft impact door ogenschijnlijke beweging. Doorgaans is er geen sprake van rust of eenvoud, maar drukte en sterke contrasten in kleur en helderheid.

Vlakverdeling

Het vlak van een foto kun je (denkbeeldig) in een aantal delen verdelen. Bekende verdelingen zijn de verdeling in derden en de verdeling volgens de gulden snede. Hier wordt bewust het woord ‘regel’ weggelaten. Dergelijke verdelingen zijn tot op zekere hoogte intuïtief en nooit dwingend.  Verdeling volgens derden Het gebruik er van wordt gekenmerkt door […]

Geometrische vormen

Met geometrische vormen worden vormen zoals driehoek, vierkant, rechthoek, circel of ellips en dergelijke bedoeld. In een compositie op basis van geometrische vormen zijn dergelijke vormen als het ware herkenbaar in de ordening van objecten die bij het onderwerp van de foto horen.  Deze vormen zijn derhalve doorgaans niet letterlijk in beeld aanwezig, maar kunnen […]

Leidende lijnen

Leidende lijnen zijn vaak gekoppeld aan een diagonaal of dicht daarbij. Zij hebben op de menselijke perceptie een bijzondere invloed of uitwerking. Dit fenomeen is bekend uit de schilderkunst en wordt al eeuwenlang gebruikt om een bepaalde spanning op te roepen. Een sterk aanwezige diagonaal van linksboven naar rechtsonder, vooral bij portret vorm, duidt op […]

Balanceren

Balanceren betekent ‘in balans houden’. Dat gaat om de plaatsing van onderdelen in een foto ten opzichte van elkaar. Zo kun je ‘zware’ en ‘lichte’ onderdelen onderscheiden. Een balans kent een natuurkundig principe: hoe langer de arm des te kleiner het benodigde gewicht om in belans te blijven met een ander onderdeel in de foto. […]

Lege ruimte

Een compositie met een aanzienlijke lege ruimte neigt naar een abstractie van de werkelijkheid. Men spreekt ook wel over ‘minimalistische’ fotografie. Het idee wordt met verschillende bewoordingen toegepast: negatieve ruimte tegenover positieve ruimte of soms ‘witte’ ruimte, al dan niet figuurlijk bedoeld. Een donkere lege ruimte neigt tot drama, een lichte daarentegen tot sereniteit. In […]