Vlakverdeling

Het vlak van een foto kun je (denkbeeldig) in een aantal delen verdelen. Bekende verdelingen zijn de verdeling in derden en de verdeling volgens de gulden snede.

Hier wordt bewust het woord ‘regel’ weggelaten. Dergelijke verdelingen zijn tot op zekere hoogte intuïtief en nooit dwingend. 

Verdeling volgens derden

Het gebruik er van wordt gekenmerkt door de plaatsing van de belangste onderdelen (objecten) van een foto op knooppunten van die lijnen of er mee samenvallend. Een goed voorbeeld daarvan is de plaats van de horizon in een foto van een landschap: al naar gelang van het belang van de voorgrond of van de lucht wordt dan gekozen voor de onderste of bovenste horizontale lijn van deze vlakverdeling.

Merk op de de verdeling volgens derden anders is dan de verdeling volgens de gulden snede. Daaruit blijkt al dat we niet te maken hebben met een wetmatigheid of voorschrift.

Een verdeling in derden wordt in beginsel niet toegepast als er een hoge mate van symmetrie aanwezig is. In dat geval is de keuze meestal dat de as van de symmetrie samenvalt met het midden van de foto.

Met hulplijnen in Lightroom kun je verschillende rasters over een foto leggen. Daarmee kun je experimenteren met de compositie van je opname door een passend selectiekader in te stellen. 

Met de toets ‘o’ stap je door alle standaard grids. Hiernaast enkele voorbeelden.