Geometrische vormen

Met geometrische vormen worden vormen zoals driehoek, vierkant, rechthoek, circel of ellips en dergelijke bedoeld. In een compositie op basis van geometrische vormen zijn dergelijke vormen als het ware herkenbaar in de ordening van objecten die bij het onderwerp van de foto horen. 

Deze vormen zijn derhalve doorgaans niet letterlijk in beeld aanwezig, maar kunnen herleid worden uit onderdelen van het beeld. Als ze wel letterlijk aanwezig zijn heb je eerder te maken met een compositie die gekenmerkt wordt als statisch of dynamisch.

In de foto hiernaast zie je hoe dat werkt. De (denkbeeldige) driehoek, zoals aangegeven, is de hoofdvorm van deze compositie. Die wordt door de samenstelling van de verschillende volumes impliciet gecreëerd. Merk op dat de objecten elkaar overlappen, ze zijn niet als hoekpunten van een driehoek los van elkaar neergezet. Zo’n geometrische vorm is vaak een onderwerp voor een ‘nietes-welles’ discussie. Echter, dat is niet waar het om gaat. Het gaat om het globale beeld, de indruk van het geheel.

Een driehoek is de meest gebruikte geometrische vorm. Maar ook een cirkel, een ellips, een rechthoek, vierkant, ruitvorm of trapezium zijn geometrische vormen die je kunt toepassen in een compositie. In het voorbeeld hiernaast de elliptische vorm overduidelijk aanwezig. Natuurlijk hoeft die niet kunstmatig samengesteld te worden. Spontaan zo’n vorm treffen is wel zo fraai.