Schrijven met licht

Letterlijk vertaald betekent het woord fotografie ‘schrijven met licht’. Fotografie is ontstaan vanuit de menselijke behoefte om beelden vast te leggen.

Van oudsher zijn tekenen en schilderen gericht op hetzelfde doel. Dat is nogal omslachtig en het is niet aan iedereen gegeven die technieken te beheersen.