Kijken en verbeelden

Twee aspecten staan aan de top van de fotograaf: kijken en verbeelden. Of, wat zie ik en wat kan en wil ik daarmee. Een derde aspect is de vraag: hoe krijg ik beeld dat gerealiseerd?

Een fotograaf verbeeldt. Soms is kijken niet eens nodig, je ziet het beeld als het ware al voor je zonder dat het werkelijkheid is. Die komt achteraan en vereist dat je de techniek en het bijbehorende proces beheerst.

Wat maakt de ene foto een betere dan de andere? Veelal is dat hetgeen de foto in de kijker oproept, de emotionele waarde. Dit is voor elk mens verschillend, immers de perceptie en het referentiekader verschilt voor een ieder. Toch zijn er voldoende overeenkomsten die maken dat ‘gemiddeldeld’ de ene foto meer zegt dan de andere en dat we dat onderling kunnen delen.

De primaire componenten zijn met name vorm, kleur en lichtval. Onder vorm valt natuurlijk ook de compositie, de samenstelling van vormen, lijnen en afbakening. Helaas is er geen recept voor. Uiteindelijk is het een kwestie van gevoel, maar ook van ervaring en ontwikkeling. Door kijken, luisteren, praten en onderling uitwisselen ontwikkel je dat gevoel voor deze materie.

Enkele tips en  vuistregels vindt je in een apart artikel over compositie. Maar hoe je het ook wendt of keert, kijken en verbeelden blijft de kern van het fotograferen. Evalueer bewust wat je ziet en wat je wilt overbrengen.

Naast de bovengenoemde primaire componenten, (vorm, kleur en lichtval) speelt natuurlijk ook de techniek een rol. Je apparatuur, de manier waarop je je gereedschapskist gebruikt en de nabewerking van het vastgelegde beeld.